I kölvattnet av pandemin…

I kölvattnet av pandemin och det rådande världsläget går de små- och medelstora företagen en oviss framtid till mötes. Vikten av att storföretagen faktiskt börjar agera hållbart i sin kravbild, går inte nog att understrykas. Långa betaltider har länge varit en långtgående problematik och blir inte lättare med tillkommande problem i leveranskedjor –  brist på råvaror, stigande priser och sanktioner som ökar omkostnaderna rejält. ”Anmärkningsvärt ruttet av storföretagen” – FKG