Hållbarhet

 

 

Att betala sina leverantörer i tid har en stark koppling till företagens samhällsansvar och bör därför vara en del i företagens hållbarhetsredovisning och interna riktlinjer.

Det är en smart affärsstrategi att betala i tid.

En ansvarsfull styrelse tar upp frågan om betaltider och effektiva affärstransaktioner gentemot företagets underleverantörer.

Snabbare betalningar skulle kunna skapa 120 000 nya jobb i Sverige, enligt Intrum EPR 2018.