Vår vision

 

 

Vår vision är att främja effektiva och hållbara affärstransaktioner mellan företag så att goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv skapas.

Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande som större företag bör tillse och ta ansvar för så att leveranskedjan fungerar optimalt inom ett hållbart näringsliv.