EU satsar på SME

Ny förordning mot sena betalningar ska lösa likviditetsproblemen för SME-företag

Europas 24 miljoner små och medelstora företag är hjärtat i EU:s ekonomi. De utgör 99 % av alla företag och spelar en avgörande roll genom att skapa två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn. Företagen är motorn bakom den gröna och digitala omställningen och bidrar till långsiktig tillväxt. Den nya förordningen innehåller bland annat detta:

Striktare betalningsgräns: 30 dagar
Automatisk betalning av ränta och ersättningsavgifter
Undanröjer rättsliga luckor och tvetydigheter
Skyddar företag mot dåliga betalare

Förslaget ersätter 2011 års direktiv om sena betalningar med en förordning. Läs förslaget här:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_4409