Stort företag, stort ansvar

Effektiva affärstransaktioner är viktigt för stärkt konkurrenskraft, likviditet och hållbar tillväxt. För att främja detta har näringslivet tagit fram en Uppförandekod i syfte att korta betaltiderna inom näringslivet. Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet förvaltar näringslivets Uppförandekod och informerar om vikten av effektiva affärstransaktioner.

Läs koden

anslutna bolag

 

Initiativtagare

FKG
Fore""