Betaltider
Betaltider grön2.jpg

Betaltider

Kortare betaltider inom näringslivet

mikaeldamberg_2.jpg

Välkommen till publiceringen av bolagen bakom näringslivets Uppförandekod för betaltider

Frågan om rimliga betaltider mellan företag har varit en hjärtefråga för de initiativtagande organisationerna bakom Föreningen för effektiva affärstransaktioner i många år, och vi är därför väldigt glada över att äntligen kunna presentera de företag som ställt sig bakom näringslivets Uppförandekod för betaltider. 

Anders Persson och Anna Winblad von Walter, som representerar Föreningen för effektiva affärstransaktioner, kommer att presentera föreningens arbete för att korta betaltiderna i Sverige samt de bolag som står bakom den Uppförandekod som näringslivet själva tagit fram.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättar om regeringens arbete under den gångna mandatperioden - till stöd för främjandet av hållbara affärsrelationer, ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Se programmet och anmäl dig här

 

Korta betaltiderna

  • Långa betaltider skapar likviditetsproblem hos leverantörsföretag
    Leverantörsföretag som måste ge långa betaltider till sina kunder hamnar ofta i likviditetsproblem och de egna möjligheterna att växa och anställa försvåras.

  • Långa betaltider innebär att mindre företag tvingas agera bank åt sina kunder
    Det förekommer att företag med en dominerande ställning på marknaden nyttjar sin ställning genom att förlänga betaltiderna. Det är en osund utveckling som innebär att mindre företag tvingas agera bank åt sina kunder.

  • Betaltiderna måste förkortas för att säkerställa tillväxten och konkurrenskraften inom svenskt näringsliv
    Långa betaltider kostar Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter. Mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, är sämre skyddade mot kreditförluster och har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag.

 
Logtyp hemsida.png
 
 

 
Snabbare betalningar skulle kunna skapa 120 000 nya jobb i Sverige.
Enligt Intrum EPR 2018
 

 

Initiativtagare