Stort företag, stort ansvar

Effektiva affärstransaktioner är viktigt för stärkt konkurrenskraft, likviditet och hållbar tillväxt. För att främja detta har näringslivet tagit fram en Uppförandekod i syfte att korta betaltiderna inom näringslivet. Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet förvaltar näringslivets Uppförandekod och informerar om vikten av effektiva affärstransaktioner.

Läs koden

anslutna bolag

 

Initiativtagare

FKG
Almega
Fore""
Innovationsföretagen
Sinf