Styrelse

 

 

 

 

Styrelseledamöter

Anders Persson, Innovations­företagen 
Ordförande
anders.persson@innovationsforetagen.se

Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen FKG
Vice ordförande
fredrik.sidahl@fkg.se

Patrick Joyce, Almega
patrick.joyce@almega.se

Daniel Wiberg, Företagarna
daniel.wiberg@foretagarna.se

Sanna Arnfjorden Wadström, Svensk Industriförening Sinf
sanna.arnfjordenwadstrom@sinf.se

Generalsekreterare

Anna Winblad von Walter, Svensk Industriförening Sinf
anna.winbladvonwalter@sinf.se