Att få betalt i tid

I Staffan Pärlhems (2016) utredning av betalningstider i det svenska näringslivet, uppges att 80 procent av företagen under det senaste året erhållit betalning efter utsatt fakturadatum. En tredjedel av företagen betalar en del av sina fakturor efter utsatt datum.

I fall med sena betalningar uppger nära hälften av svenska företag att de inte tillämpar dröjsmålsränta eller förseningsavgift, då de inte vill påverka relationen till sin kund och därigenom gå miste om framtida kontrakt.

Har ni frågor om hur ni bäst skall agera för att få betalt i tid? Under denna rubrik kommer vi att publicera fortlöpande uppdateringar och råd.