”Stöd inte stor­företag som inte betalar leverantörer”

Sveriges storföretag har hundratals miljarder i skulder till småföretag. Krislån, oavsett form, bör villkoras så att minst 50 procent av det utbetalda lånet ska gå till att betala leverantörsskulder, skriver representanter från Föreningen för effektiva affärstransaktioner.

Storföretag i Sverige har flera hundra miljarder i skulder till sina underleverantörer. Detta utgör en enorm utmaning under coronakrisen, när små- och medelstora företag tvingas agera bank till storföretagen som nu ytterligare passar på att skjuta på betalningarna. Många av dessa storföretag har varslat mycket personal och flaggat för korttidspermitteringar, samtidigt planeras stora utdelningar till aktieägare. Regeringen behöver säkerställa att såväl anställda som underleverantörers intressen säkerställs innan räddningspaket och krislån betalas ut.

Läs debattartikeln i SvD