Dataskyddspolicy

I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn, epost-adresser och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering m m. I vissa fall kan även åtgärder som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när personuppgifter ingår i register.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom föreningen är Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet personuppgiftsansvarig. (Svensk Industriförening Sinf Att: Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet, Box 22 307, 104 22 Stockholm org. nr. 802514-4893).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Vi behandlar även vissa personuppgifter vid kontakt med oss som till exempel när du blir medlem i föreningen. Andra personuppgifter som kan komma att behandlas rör kontakter med föreningens företrädare och i rådgivning. Vid olika event och seminarier kommer även personuppgifter att behandlas.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev, rådgivning eller deltagande i ett event). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig. Vi kan även komma att informera dig med fortlöpande information om om våra evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse. Det kan också förekomma att vi skickar ut enkäter. Därutöver kan vi även komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

Föreningen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om föreningen skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.