Seminarium

Lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider – vad gäller?

Datum: Tisdag den 21 juni kl. 14:00
Var: Teams
Deltagandet är kostnadsfritt

Den nya Lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider började gälla från 1 mars 2022 med inledande rapporteringsperiod Juni 2022. Lagen innebär bland annat att svenska företag som har fler än 250 anställda varje år ska rapportera uppgifter till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

Vid seminarietillfället ger Bolagsverkets jurister en allmän information om rapporteringen inför den initiala rapporteringsperioden samt svarar på frågor i förhållande till den nya lagstiftningen.

–       Hur kommer den nya lagstiftningen att fungera i praktiken?

–       Hur säkerställs en likformig rapportering bland rapporterande bolag?

Medverkande:

Lena Göransson Norrsjö, verksjurist på Rättsavdelningen, Bolagsverket
Emma Sjölén, jurist på Rättsavdelningen, Bolagsverket
Anders Persson, Innovationsföretagen och Ordförande föreningen Betaltider
Fredrik Sidahl, VD, FKG och Vice ordförande föreningen Betaltider
Anna Winblad von Walter, Bolagsjurist och Generalsekreterare föreningen Betaltider
Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef, Företagarna

Deltagarlista uppdateras

Varmt välkommen att delta!

Anmäl dig här!

Tillfällen