Information om betaltider vid APPLIAmöte

Föreningen för effektiva affärstransaktioner har blivit inbjudna att informera om betaltider vid APPLIAmöte i Stockholm.

Tid