European Payment Report 2022 ute nu – läs mer och ladda ned

Mer än 11000 företags aktuella åsikter kring osäkerhet, tillväxtplaner och ESG-compliance.

11 007 företag i 29 europeiska länder ligger till grund för materialet.

European Payment Report 2022 undersöker hur sena betalningar påverkar affärsutsikterna för 11 007 företag i 29 europeiska länder. Årets resultat visar företagens åsikter kring osäkerhet, tillväxtplaner och ESG-compliance.  Svaren är från små och medelstora och stora företag inom 15 industrisektorer. Rapporten sammanställdes mellan den 17 januari 2022 och den 13 april 2022.

Viktiga siffror

  • 56% av svenska företag uppger att inflationen gör det svårare att betala leverantörer.
  • 63% ser inflation som det som mest påverkar kunders förmåga att betala i tid/fullt ut.
  • 42 % har accepterat längre betaltider än de känner sig bekväma med, samtidigt som hela 3 av 4 upplever långa, avtalade betaltider som problematiska.
  • 6 av 10 företag rapporterar att det tar mer än 30 dagar i genomsnitt att få betalt av kunderna (i den här gruppen uppger 22 procent att de får betalt inom 31–50 dagar, medan 38% att det tar 51 dagar eller mer innan kunderna betalat).

LADDA NED HELA RAPPORTENhttps://www.intrum.com/epr2022/