Lag om rapportering av betalningstider

Från den 1 mars måste företag med fler än 250 anställda rapportera sina betalningstider till Bolagsverket.

Den nya lagen innebär att svenska företag som har fler än 250 anställda årligen ska rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

Rapporteringen ska ske till Bolagsverket som också ska föra ett register som är tillgängligt för allmänheten. Detta så att leverantörerna kan skapa en bild av storföretagens betalningsrutiner och ta det i beaktande vid en förestående förhandling. De företag som inte uppfyller sin rapporteringsskyldighet ska kunna föreläggas att inom viss tid fullgöra denna skyldighet och ett föreläggande får också förenas med vite.

Rapportering ska ske första gången senast den 30 september 2023 och omfatta perioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023.

Den nya lagen välkomnas av många mindre bolag som ofta hamnar i beroendeställning till stora företag som kräver långa betalningstider. Korta betaltider och effektiva affärstransaktioner är centralt för företagens och svensk konkurrenskraft, menar Anders Persson ordförande i Betaltiderföreningen. Lagen om rapportering kan vara ett viktigt steg på vägen mot kortare betalningstider och effektivare affärstransaktioner.

Lag (2022:70) om rapportering av betalningstider | Lagen.nu