Ytterligare en pusselbit på plats för att korta betaltiderna mellan företag

Efter ett långt och i många delar mycket konstruktivt arbete i att motverka den negativa trenden med allt längre betaltider i näringslivet, lägger nu regeringen fram lagförslaget om rapporteringskrav av betaltider. Läs hela inlägget hos Innovationsföretagen