Regeringen har idag beslutat om propositionen Krav på rapportering av betalningstider.

Förslag till riksdagen om åtgärder för att korta betalningstiderna
Regeringen har idag beslutat om propositionen Krav på rapportering av betalningstider. I propositionen föreslås att det införs en rapporteringsskyldighet gällande betalningstider för svenska företag.
– En obalans i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare kan medföra att leverantören accepterar längre betalningstider än vad leverantören egentligen kan hantera likviditetsmässigt. Ett införande av en rapporterings­skyldighet kan motverka förekomsten av påtvingade långa betalningstider och i längden stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan. Genom att införa en rapporteringsskyldighet kommer leverantörer ges möjlighet att ta del av information som rör större företags genomsnittliga avtalade betalningstider, genomsnittliga faktiska betalningstider samt andelen fakturor som har betalats för sent via ett sökbart register. På så vis kommer leverantörer att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning av en potentiell kund och därmed stärka sin förhandlingsposition.   Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Läs mer i Regeringens pressmeddelande