Bra med rapporteringskrav på storbolagens betaltider

Många småföretag upplever att de får vänta orimligt länge för att få betalt av stora företag. Långa betaltider hämmar alltså småföretagens tillväxt, samtidigt som de stora företagen använder de mindre som bank för att minska sina kostnader.

− Långa betalttider är ett grus i det finansiella maskineriet som skapar verkliga problem för små företagen. Deras tillväxt hämmas av detta och många vittnar om att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt i rimlig tid, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg. Läs artikeln hos Företagarna.