Följ med in i framtiden! Eller stå ensam kvar?

Att korta betaltider som beställare ligger inom ramen för ett aktivt hållbarhetsarbete, och är en förutsättning för de beställare som vill samarbeta med de skarpaste leverantörerna.

Den internationella konkurrensen är hård. För att klara den krävs att ni attraherar de bästa leverantörerna och är en attraktiv beställare. Som stor beställare har ni ofta långtgående ambitioner i relation till era leverantörer – ni vill se innovation, affärsutveckling, effektivisering och ständiga förbättringar. Men vika verktyg använder ni för att skapa utrymme för detta? Och hur undviker ni att hamna längst ner på prioriteringslistan av kunder?

Ingen vill vara den som leverantörerna ringer sist till – långt efter konkurrenterna.