Tack Volvo AB för att ni kortar era betaltider.

Tack Volvo Group för att ni kortar era betaltider. Det har kommit till vår kännedom att ni börjat genomföra positiva förändringar med 30 dagars betaltider fr.o.m. 1:a september. Det är hedersamt – tillsammans kan vi främja sysselsättning och stärka konkurrenskraften i näringslivet.

Vi hoppas att fler företag tar efter ert exempel och ser gärna att ni och andra stora beställare ansluter sig till det frivilliga initiativet att korta betaltider och värna näringslivets konkurrenskraft.

Texten uppdateras löpande…