Kortare betaltider skulle underlätta för underleverantörer

Sinf – Svensk industriförening har presenterat Underleverantörsbarometern för Q3/2020. Den visar på en något positivare syn, men situationen är fortsatt bräcklig i coronastormens öga. Korta betaltider skulle underlätta mer än någonsin för underleverantörsföretagen.

Små och medelstora svenska företag är mest utsatta för svängningar i ekonomin och beroende av ett stabilt kassaflöde då det ofta inte finns några reserver. Storföretagens förlängda betaltider slår hårt mot dem och ytterst drabbar det tillväxt, innovation och konkurrenskraft.

Underleverantörsbarometern för Q3 visar att omsättningen i företagen har minskat för 37 procent, samtidigt som den har ökat för 41 procent av de svarande jämfört med Q2. Inför Q4 tror 33 procent av företagen på minskning medan 38 procent av företagen tror på en ökning av orderingångsförändringen. Men ett stabilt kassaflöde är avgörande för att detta ska ha en positiv inverkan.

15 procent räknar med att behöva varsla personal under året. Av dessa har 71 procent verkställt uppsägningar på grund av arbetsbrist. Många företag kämpar för sin överlevnad och har svårt att betala fakturor och löner. En tiondel av företagen förväntas också minska personalstyrkan, jämfört med Q2.

Andelen som anser att vi är mitt inne i en lågkonjunktur har minskat från 55 procent till 37 procent jämfört med Q2. Dock slog den andra coronavågen till ordentligt först i Q4.

Coronapandemins effekter
Pandemin har medfört att 46 procent av underleverantörerna under året genomfört eller planerat för korttidspermitteringar. Under Q3 kvarstår fortfarande 49 procent av företagens permitteringar.

Hela 58 procent av företagen uppger att omsättningen påverkats negativt till följd av Coronapandemin. Om detta sätts i relation med att 82 procent av dem också tvingats acceptera längre betaltider, en ökning med 27 procent det senaste året, är det lätt att förstå att ekvationen blir svår.

Det finns en förväntning på något högre orderingång under kommande kvartal, även om det framtunga märket i löneförhandlingarna och den ökade nedstämningen i pandemin kommer att utmana företagen. Och även fortsatt är betaltiderna ett stort och avgörande problem för små och medelstora företag.

För mer information och för att få fler fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:

Sanna Arnfjorden Wadström, VD.  Svensk Industriförening Sinf,
0706-09 65 00
Elina Wikström, Kommunikatör,  Svensk Industriförening Sinf,
0708-56 99 56