Tack för att ni bidrar till ett ekonomiskt hållbart Sverige genom att betala era underleverantörer i tid!

Långa betaltider och sena betalningar skapar negativa effekter för likviditeten i leverantörsföretag. Det påverkar deras tillväxt, innovationskraft och konkurrenskraft, och är därmed ett samhällsekonomiskt problem. För hela den svenska samhällsekonomin handlar de utestående leverantörsbetalningarna om stora belopp. Enligt en rapport framtagen under våren av Bolagsverket och Tillväxtverket, uppgick de skulder som företag med fler än 250 anställda har till sina leverantörer till 824 miljarder kronor, varav 215 miljarder kronor antas vara de stora företagens leverantörsskulder till svenska små och medelstora företag. Företagen ovan har gått med i näringslivets frivilliga initiativ för sunda affärsrelationer och följer Uppförandekoden för betaltider. Anslut er till näringslivets frivilliga initiativ.