Fler ställer sig bakom Uppförandekoden för betaltider

Någon gång under första halvåret 2020 kommer de 40 storföretagen som hittills ställt sig bakom den frivilliga uppförandekoden för betalningar till SME-företag att ha implementerat den.

Att följa uppförandekoden innebär att köpande part, storföretaget, vid köp från SME-företag med max 250 anställda och 50 miljoner kronor i omsättning, frivilligt förbinder sig att betala fakturan inom 30 dagar efter mottagandet.

– Det tar tid att vända skutan, att ställa om systemen, säger FKG:s Fredrik Sidahl och fortsätter:

– Men vi vet att det kommer att hända saker under perioden 1 januari till 30 juni nästa år. Vår utgångspunkt för införandet av koden är 18 månader från den dag då vi, Föreningen för effektiva transaktioner inom näringslivet, tillsammans med dåvarande näringsministern, Mikael Damberg, och representanter från storbolagen kungjorde den etiska koden. Det var i juni 2018.

Nu har det hållits ett avstämningsmöte mellan representanter från storföretagen; Volvo Cars, Ericsson, Electrolux och Telia, och styrelsen för föreningen; Sinf, Innovationsföretagen och FKG.

– Vi har en bra dialog och kan glädjas över att 40 storföretag ställt sig bakom uppförandekoden.

Enligt en beräkning från Tillväxtverket uppgick de större företagens skulder till sina leverantörer till 824 miljarder kronor varav 215 miljarder kronor antas vara skulder till SME-företag.

Genom att betala fakturorna inom räntelagens 30 dagar skulle stora summor frigöras hos SME-företagen för utveckling och tillväxt.

Föreningen för effektiva transaktioner inom näringslivet har utöver tidigare nämnda FKG, Innovationsföretagen och Sinf, även Företagarna och Almega som initiativtagare.