Seminarium i Almedalen om vägen till kortare betalningstider

På vilket sätt hämmar betaltiderna effektiviteten i det svenska näringslivet? Vad skulle kunna göras redan idag om viljan finns? Vad handlar egentligen om inställningen hos de inblandade aktörerna?

Medverkande vid paneldiskussionen i Almedalen var
Peter Dalmalm (Head commercial and business banking Nordea), Fredrik Engström (Ordförande Svensk Inkasso), Johan Martinsson (Chef Bransch Installatörsföretagen), Anders Persson (Ordförande Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet) samt Anna Winblad von Walter (Generalsekreterare Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet). Moderator var Anders Ekdahl, The Labyrinth Public Affairs.

Panelen berörde bl.a. vikten av att stora företag tar sitt ansvar i frågan och ställer sig bakom viljeförklaringen i Uppförandekoden samt det rapporteringskrav om betaltider som nyligen remitterades. Vidare bör frågan om vilka betalningstider företagen har, vara en högst relevant aspekt i företagens hållbarhetsredovisning och vi hoppas se en rapportering om detta hos ett antal bolag redan under nästa år. Föreningen ser också positivt på att aktörer på marknaden tänker nytt kring eventuella finansieringsmodeller som kan hjälpa situationen för små- och medelstora bolag i Sverige. I jämförelse med Tyskland har Sverige förhållandevis få bolag inom mellansegmentet, vilket panelen konstaterade möjligen beror av de långa betalningstiderna i Sverige som är tillväxthämmande.

Stort tack för en bra diskussion om vägen till kortare betalningstider från samtliga paneldeltagare och moderator.