Mikael Damberg deltog vid lanseringen av näringslivets frivilliga betaltidskod

Den 13 juni 2018 presenterade storföretagen den frivilliga kod som tagits fram i ett första steg i arbetet att korta betaltiderna i näringslivet. Koden är framtagen i dialog mellan några av Sveriges största bolag. Föreningen för effektiva affärstransaktioner har fått i uppdrag att förvalta koden. Detta sker i nära samverkan med anslutna företag och näringsdepartementet.

Vid lanseringen deltog närings- och innovationsminister Mikael Damberg som berättade om regeringens initiativ att uppvakta storföretagen och den process som lett fram till den nu presenterade koden. Han poängterade vikten av att ha ett fortsatt högt tempo i implementeringen av koden och i att ansluta fler företag till initiativet. Som en del i initiativet kommer regeringen under hösten att lägga fram ett förslag på ett rapporteringskrav.

Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildades av Almega, Innovationsföretagen, Fordonskomponentgruppen FKG, Svensk Industriförening Sinf och Företagarna i syfte att vara en nod för det fortsatta arbetet. Föreningen avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och ett hållbart näringsliv.

Koden publiceras på den nybildade föreningens hemsida. www.betaltider.se