Stor anslutning av företag till näringslivets frivilliga arbete i att korta betaltider

Frågan om rimliga betaltider mellan företag har varit en hjärtefråga för de initiativtagande organisationerna bakom Föreningen för effektiva affärstransaktioner i många år, och vi är därför väldigt glada över att äntligen kunna presentera de företag som ställt sig bakom näringslivets Uppförandekod för betaltider.

Den 13 november 2018 presenterades de första företagen som anslutit sig till initiativet i närvaro av närings- och innovationsminister Mikael Damberg som berättade om regeringens arbete under den gångna mandatperioden. Ett arbete i syfte att korta betaltiderna i näringslivet och att främja hållbara affärsrelationer, bidra till ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Anders Persson ordförande och Anna Winblad von Walter generalsekreterare i Föreningen för effektiva affärstransaktioner berättade om initiativet, samverkan med storföretagen och det fortsatta ambitionerna inom EU i att komma tillrätta med allt längre betaltider och de växande problem som detta innebär.

– Vi är stolta och glada över att initiativet har fått så positivt bemötande från kundföretag i många olika branscher och ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet säger Anders Persson.’

– Stora företag har ett stort ansvar. En ansvarsfull styrelse ser över betaltiderna i förhållande till sina underleverantörer och betalar dem i tid. Flera av de företag som anslutit sig har ambitioner att utveckla ett mer långsiktigt och hållbart arbetssätt som kompletterar deras interna och externa riktlinjer. Det är mycket glädjande, säger Anna Winblad von Walter

Mikael Damberg underströk vikten av att initiativet får en fortsatt tillströmning av företag som ansluter sig till föreningens arbete för att korta betaltiderna i Sverige. Och lyfte särskilt fram de företag som varit med för att ta initiativet såhär långt. Arbetet är inte på något sätt klart i och med detta och regeringen kommer fortsatta att ha fokus på frågan, bl.a. genom att inom kort lägga fram förslaget om ett rapporteringskrav av betaltider så att föreningens viktiga arbeta kan följas upp så att trenden av allt länger betaltider kan vändas på riktigt.