34 bolag har anslutit sig till initiativet om att korta betaltiderna i näringslivet

Föreningen för effektiva affärstransaktioner har presenterat de 34 bolag som hittills anslutit sig till uppförandekoden för kortare betaltider och sunda affärsrelationer.

–  Det är glädjande att vi redan nu har en stor anslutning från ett flertal bolag från olika sektorer, och fler bolag väntas ansluta sig till initiativet inom kort. Föreningen skall ses som en källa till information om hur bolagen kan arbeta mer hållbart i denna fråga. Det finns ett stort intresse och ett brett stöd från näringslivet, säger Anna Winblad von Walter, Generalsekreterare för föreningen

Frågan om rimliga betaltider mellan företag är en central fråga för att stärka svensk konkurrenskraft, produktivitet och tillväxt. Arbetet med en plattform för självreglering och en etisk uppförandekod kring betaltider har pågått under en längre tid. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har vid upprepade tillfällen uppmanat näringslivet att hitta fram till en lösning för att korta de allt längre betaliderna istället för att lagstifta. 

Det här har varit en av mina prioriterade frågor under mandatperioden, det är glädjande att se att så många bolag på så kort tid har anslutit sig till uppförandekoden. Sunda affärsrelationer mellan företag är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv, säger Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister.

Långa betaltider skapar svåra likviditetsproblem för leverantörsföretag som annars har stor tillväxtpotential och möjlighet till expansion. Det finns exempel på företag, som utfrån sett, har en dominerande roll på marknaden och därigenom utnyttjar sin ställning genom att förlänga betaltiderna. I praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen.

Detta handlar i första hand om att främja tillväxt och konkurrenskraft. Det är något som de nu anslutna bolagen visar att man vill vara en del av. Att betala i tid och stödja sunda affärsrelationer är en smart framtidsstrategi för konkurrenskraftiga företag, säger Anders Persson, ordförande för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet

De företag som hittills anslutit sig är;
Volvo Car Corporation, Scania CV AB, Skanska Sverige AB, Telia Sverige AB, Telia Company AB, Scanova AB, Cygate AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson AB, Datacenter i Rosersberg AB, Datacenter i Mjärdevi AB, SAS Sverige AB, Scandinavian Airlines System (Denmark – Norway – Sweden), SAS Cargo Sweden AB, SAS Ground Handling Sweden AB, SAS Oli Sweden AB, Vattenfall AB, ICA Sverige AB, Atlas Copco Aktiebolag, Atlas Copco Industrial Technique AB, Atlas Copco Compressor AB, Sandvik AB, Electrolux AB, Systembolaget AB, Stiftlesen Industrifonden, Almi Företagspartner AB, Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Svevia  AB, Arento AB, Svenska Spel AB, Svenska Skeppshypotek, Saminvest, Intrum Sverige AB