Betaltider

Uppförandekod

Uppförandekod

Detta är näringslivets frivilliga uppförandekod. Koden har tagits fram som svar på Näringsdepartementets krav på näringslivet att frivilligt ta initiativ till att korta betalningsvillkoren med fokus på de små och medelstora företagen.

Uppförandekod (pdf)

 
* Enligt EPR 2018 skulle så många som 120 000 nya arbetstillfällen kunna skapas om företagen fick betalt i tid.

* Enligt EPR 2018 skulle så många som 120 000 nya arbetstillfällen kunna skapas om företagen fick betalt i tid.

 
Effektiva affärstransaktioner för stärkt konkurrenskraft och hållbar tillväxt