Betaltider

Uppförandekod

Storbolagens uppförandekod

Detta är näringslivets frivilliga kod. Koden har tagits fram som svar på Näringsdepartementets krav på näringslivet att frivilligt ta initiativ till att korta betalningsvillkoren med fokus på de små och medelstora företagen.

Storbolagens uppförandekod (pdf)