Betaltider

Om betaltider

Betaltider

Tillväxten hämmas av långa betaltider

Långa betaltider skapar svåra likviditetsproblem för leverantörsföretag som annars har stor tillväxtpotential och möjlighet till expansion. Företag med en dominerande roll på marknaden nyttjar ofta sin ställning genom att förlänga betaltiderna, vilket i praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen. I och med att mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, mindre skyddade mot kreditförluster, samt har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag kostar detta Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter.

Kod för betaltider

I syfte att korta betaltiderna har en kod för betaltider tagits fram i dialog inom näringslivet på initiativ av Ericsson, Scania, Vattenfall, Skanska, Volvo Cars, Electrolux, ICA, Nordea, Telia och Sandvik. Koden har tagits fram som ett underlag till självreglering. Därefter har det inte synliggjorts några initiativ hos storföretagen, i syfte att efterleva uppförandekoden. I nuläget är lagförslaget om ett krav på rapportering syftande till transparens om betalningstider under remiss.

Föreningen för effektiva affärstransaktioner

Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats. Föreningen är bildad av Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Innovationsföretagen. Föreningen avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och hållbart näringsliv.