Betaltider

Media

Koll på betaltiderna

Föreningen för effektiva affärstransaktioner lanserar hemsidan www.betaltider.se för att informera om näringslivets kod om betaltider

Bakom föreningen står näringslivsorganisationerna Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Svenska Teknik&Designföretagen.
Föreningen avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och hållbart näringsliv. Föreningen lanserar nu hemsidan www.betaltider.se för information om betaltider i näringslivet och den frivillig kod som näringslivet utarbetat för att korta betaltiderna i svenskt näringsliv, i synnerhet för de små och medelstora företagen.
Långa betaltider skapar svåra likviditetsproblem för leverantörsföretag som annars har stor tillväxtpotential och möjlighet till expansion. Företag med en dominerande roll på marknaden nyttjar ofta sin ställning genom att förlänga betaltiderna, vilket i praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen. I och med att mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, mindre skyddade mot kreditförluster, samt har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag kostar detta Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter.
I syfte att korta betaltiderna har en kod för betaltider tagits fram på initiativ av en rad storföretag. Koden har tagits fram som ett underlag till självreglering.

Posted on juni 13th, 2018 by Göte Fagerfjäll

Källa: http://www.elinor.se/koll-pa-betaltiderna.html/

Jessica Seeger