Betaltider

Media

34 bolag har anslutit sig till initiativet om att korta betaltiderna i näringslivet

Föreningen för effektiva affärstransaktioner har presenterat de 34 bolag som hittills anslutit sig till uppförandekoden för kortare betaltider och sunda affärsrelationer. Till pressmeddelandet>>

Jenny Persson