Betaltider

Betaltider

Kortare betaltider inom näringslivet

Korta betaltiderna

  • Långa betaltider skapar likviditetsproblem hos leverantörsföretag
    Idag dräneras små- och medelstora företag på likviditet och därmed försvåras deras möjlighet att växa och anställa.

  • Långa betaltider innebär att mindre företag tvingas agera bank åt storföretagen
    Företag med en dominerande roll på marknaden nyttjar ofta sin ställning genom att förlänga betaltiderna.

  • Betaltiderna måste förkortas för att säkerställa tillväxten inom svenskt näringsliv
    Långa betaltider kostar Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter. Mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, är sämre skyddade mot kreditförluster, samt har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag.

 

 
Snabbare betalningar skulle kunna skapa 120 000 nya jobb i Sverige.
Enligt Intrum EPR 2018
 

 

Initiativtagare