Betaltider

Kontakt

Kontakt

Styrelseledamöter

Anders Persson, Svenska Teknik&Designföretagen
Ordförande
anders.persson@std.se

Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen FKG
Vice ordförande
fredrik.sidahl@fkg.se

Ulrica Dyrke, Almega
ulrica.dyrke@almega.se

Daniel Wiberg, Företagarna 
daniel.wiberg@foretagarna.se

Joakim Norlén, Svensk Industriförening Sinf
joakim.norlen@sinf.se

Generalsekreterare

Anna Winblad von Walter
anna.winbladvonwalter@sinf.se